Съобщение

19.2.2019 г. 19:59:23

Учениците от III А, III Б и III В клас след приключване на учебните занятия да напускат сградата на ОУ „Бачо Киро“ през централния вход, считано от 18 февруари 2019 г., съгласно Заповед № 158/18.02.2019 г. на Директора на ОУ "Бачо Киро", гр. Велико Търново.