Обем на пирамида - урок по математика в VI в клас

15.11.2018 г. 22:12:13

Урокът  за Обем на пирамида в VI в клас протече необичайно.  След въвеждане на формулата за обем на геометричното тяло, учениците  сами изчисляваха обема на известните от древността пирамиди на Джосер, Хеопс, Хефрен и Микерин.  За Древен Египет те са изучавали в часовете по история и цивилизация. В информацията, използвана от интернет, за създаването на презентацията се казва, че „най-малката от трите пирамиди в Гиза е пирамидата на Микерин, която е висока едва около 61 м, а дължината на основата е 106 м. Нейният обем е едва 1/10 от обема на Хеопсовата пирамида.'' Учениците сами се досетиха да сравнят  получените обеми. Така припомниха наученото в часовете по ИТ, че информацията в мрежата не винаги е достоверна и трябва да я проверяват  при възможност. Учител по математика на класа е Мария Кокаланова.

Самата презентация може да намерите на сайта на г-жа М. Кокаланова

http://kokalanova.weebly.com/1052107210901077108410721090108010821072.html?fbclid=IwAR2LowhY6HK-PrUOwkeuu9cdQKd6lDfZma8Z6d74JjhcN9hVKeK1aRIujjw