Работна среща с новоназначените учители в ОУ „Бачо Киро“

18.10.2018 г. 22:10:51

Ръководството на ОУ „Бачо Киро“ проведе работна среща с новоназначените учители в училището. Общо 7 учители без педагогически стаж постъпиха на работа през настоящата учебна година в училището. Шест от тях са назначени като учители в групи за целодневно обучение, а един е учител в прогимназиален етап по изобразително изкуство. По време на срещата бяха обсъдени традиците в работата, формите и начините за квалификация, възможностите, които представя програмата на МОН за развитие на педагогическите кадри. Младите колеги споделиха моменти и идеи от работата си, комуниация стехните учители наставници, както и предизвикателства, пред които се изправят.