Творби на повече от 20 ученици са включени в книжка, посветена на Световния ден на водата

18.10.2018 г. 22:06:43

Рисунки и презентации на 26 ученици от ОУ „Бачо Киро“ са включени в книгата „52 послания за водата“ на РИОСВ – Велико Търново. Книгата е част от инициативите за отбелязване на Световния ден на водата – 22 март през 2018 г, чиято цел е учениците от V до ХІІ от областите Велико Търново и Габрово да отправят послания към своите съученици и обществото за използването и опазването на водата, контрол и мерки за справяне с водните проблеми и преодоляването им. Учениците подготвиха и представиха в екип идейни проекти с 52 кратки текста за водата, представляващи послания за всяка седмица на годината.

За кориците на книгата са избрани рисунки на Йоанна Дамянова от VІ г клас. С презентации участваха Полина Живкова (VІІ д клас) и Мериан Пенева (VІІ г клас). Послания с рисунки отправиха: Гаяне Погосян, Ния Владова, Явор Мандров, Георги Георгиев, Християн Димитров, Светослава Маринова, София Рашева, Даниел Пенчев, Цвета Дудрекова, Александър Русев, Георги Христов, Ивелин Пантелеев, Илия Цветков, Йоанна Дамянова (VІ г клас), Николай Иванов, Мила Караиванова, Ивета Мошева, Емануил Серафимов (VІ а клас), Рагад Куейдер (VІІ а клас), Диляна Червенкова, Николай Ташков, Катя Христова, Симеон Тетрадев, Изидара Ангелова. Те са ученици на Боряна Христова, Антоанета Димитрова и Руска Христова.