Дни на програма " Еразъм" в ОУ " Бачо Киро"

16.10.2018 г. 21:21:16

Дни на програма „Еразъм+“ се проведоха в ОУ „Бачо Киро“ периода 09 – 12 октомври 2018 година. Инициативата е на учителите ръководители на дейности по приключващия проект „Позитивни активни“, който се реализира в партньорство с Полша, Румъния и Италия. Той стартира през есента на 2016 г. с основна цел формиране на умения за изразяване на ативни граждански възгледи в младото поколение в съвременното информационно общество. Реализирани бяха 4 ученически мобилности, в които участваха 20 ученици.
Като част от дейностите се осъществи посещение в Народното събрание по покана на великотърновските депутати Станислава Стоянова и Милен Михов. В парламента децата се запознаха с функциите, задълженията и дейността на народните представители.
В рамките на дните на „Еразъм +“ училището представя и новия проект, по който ще работи. Проектът „Да открием нашите корени“ се финансира от европейската програ и ще се реализира в периода 2018 – 2020 година. В него училището ще си партнира с училища от Швеция, Полша, Гърция, Турция и Италия. Основни цели са: повишаване на осведомеността за общата история и ценности, запознаване с културното наследство на страните, повишаване на междукултурния диалог и укрепване на чувството за общност.