До родителите на бъдещите първокласници

12.7.2018 г. 10:05:55

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Във връзка с промяна в нормативната уредба Ви информираме, че може да получите удостоверение, че детето е записано в I клас за получаване на еднократна помощ в учителската стая на училището всеки ден от 08:30 до 16:00 часа.