Съобщение

15.6.2018 г. 14:11:08

НА 29.06.2018 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПОПРАВИТЕЛЕН
ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ V И VI
КЛАС.
НАЧАЛО: 9,00 Ч.
СТАЯ№ 213
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА.