УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

13.6.2018 г. 15:46:13

След записването на децата в I клас за учебната 2018/2019 г. - първо класиране, обявяваме 7 /седем/ свободни места. Информираме Ви, че децата включени в списъка с резерви имат равен брой точки и на основание чл. 26А от НАРЕДБА за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново ще бъде проведен жребий за тяхното класиране. Жребият ще се проведе на 14.06.2018 г. от 09:00 часа в сградата на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново /учителска стая/.