Списък резерви след първо класиране

8.6.2018 г. 16:13:50

СПИСЪК РЕЗЕРВИ

СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

 

№ по ред

Входящ номер

Име, презиме, фамилия

Точки

 1.  

815/06.06.2018

Хавин Кязим Кязимова

8

 1.  

826/07.06.2018

Лий Рей Гари Хил

8

 1.  

822/07.06.2018

Александър Александров Данев

6

 1.  

823/07.06.2018

Андрей Костадинов Даржанов

6

 1.  

696/01.06.2018

Билхан Ферад Хасан

6

 1.  

776/ 04.06.2018

Велидара Илиянова Петракиева

6

 1.  

809/06.06.2018

Виктор Калоянов Николов

6

 1.  

804/06.06.2018

Димитър Христов Кинов

6

 1.  

714/01.06.2018

Йордан Стефанов Спасов

6

 1.  

793/05.06.2018

Калина Петрова Велкова

6

 1.  

778/04.06.2018

Красиян Светославов Станчев

6

 1.  

712/01.06.2018

Лусия Саркис Асланян

6

 1.  

695/01.06.2018

Мартин Ивелин Марков

6

 1.  

708/01.06.2018

Мартин Руменов Янков

6

 1.  

648/01.06.2018

Мирослав Ивайлов Чанков

6

 1.  

694/01.06.2018

Никол Миленова Вачева

6

 1.  

810/06.06.2018

Никола Тихомиров Тодоров

6

 1.  

797/05.06.2018

Радост Росенова Асенова

6

 1.  

803/06.06.2018

Рая Иванова Атанасова

6

 1.  

646/01.06.2018

Румен Красимиров Кънев

6

 1.  

693/01.06.2018

Руслана Тодорова Карадачева

6

 1.  

829/07.06.2018

Сандра Петрова Симеонова

6

 1.  

755/04.06.2018

Славея Петкова Сънкова

6

 1.  

650/01.06.2018

Яна Красимирова Стефанова

6

 1.  

787/05.06.2018

Ясен Филипов Димков

6

 

СПИСЪК РЕЗЕРВИ

СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

6 ГОДИШНИ

№ по ред

Входящ номер

Име, презиме, фамилия

Точки

 1.  

729/01.06.2018

Елица Николаева Малакова

63

 1.  

718/01.06.2018

Евелин Даринова Анастасова

24

 1.  

717/01.06.2018

Богомил Богданов Иванов

11

 1.  

756/04.06.2018

Айа Сезай Ферад

8