Шестокласничка е първа в страната в състезанието „Ключът на музиката“

2.4.2017 г. 21:39:18

Призови места заеха ученици от ОУ „Бачо Киро“, участвали в националния кръг състезанието „Ключът на музиката“. Катя Йорданова (VІ в клас) извоюва първото място в своята възрастова група, а Християна Курдова (V б клас) се класира втора при петокласниците. Калина Досева реализира четвърти резултат, а при шестокласниците Калина Тодорова е с шести. Отлично се представиха и учениците от VІІ клас – Дарина Василева (VІІ б клас) и Габриела Минчева (VІІ д клас), които са съответно 9-ти и 10-ти в страната. Учители по музика са Ваня Стоилова и в V клас – Юлиана Хараламбиева. Достойно се представиха и учениците от ІV клас, участвали в националния кръг на музикалната игра – Бояна Леонова (ІV д клас) и Мария Въртикъщова (ІV в клас). По музика преподават Татяна Кирилова и Галина Илчева.
Състезанието „Ключът на музиката“ дава възможност на  децата да демонстрират знания и умения, придобити в началния етап на основната образователна степен, както и в първия и втория клас на средната образователна степен. То съдейства за обобщаване и осмисляне на учебното съдържание по музика в задължителната подготовка и създава условия за изява на всички, които участват в конкурентна среда, съобщават от училището. Решаването на задачи предполага свободно боравене с основни знания за музиката  в рамките на учебните програми по музика.            Оценяваните компетентности на учениците са компетентностите, базирани в държавните образователни изисквания за учебното съдържание по музика. Освен тях се оценяват и проявените творчески способности.

  „Ключът на музиката“ се организира от Министерството на образованието и науката. Провежда се чрез писмена самостоятелна работа, в която учениците решават 15 задачи за 40 минути. Задачите са с избираем и отворен отговор, има и творческа задача. Участниците се състезават анонимно.