Международният ден на театъра отбелязаха учениците от II д клас.

27.3.2017 г. 21:07:03

В чест на Международния ден на театъра -27 март, учениците от II д клас под ръководството на класния ръководител Антоанета Николова и с участието на своите родители изработиха макети на театрална сцена.