"Животински свят"- бинарен урок

9.12.2016 г. 09:48:15 ч.

Бинарен урок при открити врати проведоха  г-жа Мария Кокаланова и г-жа Нели Дончева. Учениците от  3ПИГ2 решиха кръстословица от онлайн приложение, след което г-жа М. Кокаланова запозна децата с полезна информация за животните.Втората част от урока премина в изработка на изделие от ненужен компакт диск.