график

12.10.2018 г. 20:35:02

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ


   1.Начало на учебната година:17. 09. 2018 г.
   2.Начало и край на ваканциите, с изключение на лятната през учебна 2018/2019година
 

есенна 01.11.2018г.-04.11.2018г. вкл.
Коледна 22.12.2018г.-02.01.2019г. вкл.
междусрочна 05.02.2019г.
пролетна  за I-XI клас 30.03.2019г.-07.04.2019г. вкл.

   3.Неучебни дни:
 

21.05.2019 г ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
23.05.2019 г. Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
   

   4.Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 г.-  06.02.2019г.
   5.Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019г.
 

15.05.2019г. XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2019г. I-IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019г. V-VII клас (16 учебни седмици)
28.06.2019г. V-VII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2019г. VIII-XI клас (18 учебни седмици)

 

   Дни за провеждане на НВО в VII клас и на ДИ за СПК

       06.06.2019 г. – Държавен изпит по теория за СПК

       17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ

       19.06.2019 г. – НВО по математика

       21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

 


Дни за национално външно оценяване за учебната 2018/2019г. ,както следва:

IV клас

Български език и литература- 09.05.2019г.

Математика  - 10.05.2019г.

Човекът и природата - 16.05.2019г.

Човекът и обществото- 14.05.2019г.