Връзка с нас
Моля ползвайте формата за обратна връзка с нас!

     

ОУ “БАЧО КИРО”


Пощенски адрес:
5000 гр. Велико Търново
ул. “Филип Тотю”№ 20

Телефони:
062/682 352 Директор
062/682 353 Пом.директори
062/682 354 Педагогически съветник
062/682 350 Канцелария
062/682 351 Гл.счетоводител
062/682 355 Библиотека
062/682 356 Охрана
062/682 357 Медицинско лице

Email: info-300102@edu.mon.bg