Институт по качество на образованието

Инж. Калина Христова

 

Или как учителя може да изгради връзка на доверие със своите ученици .


           Връзката между учител и ученик е от изключително значение при усвояването на знания и умения в ученика. Тя е ключа за успешното развитие на младите хора и гарантира тяхната успешна бъдеща реализация. Така се създава не само устойчивост, но и развива в ученикът желание за себереализация. Принципно, по природа, тази връзка трябва да бъде динамична и да се прилага индивидуално. Учителят се налага да бъде човека, който  подкрепя, настоява, окуражава, порицава, проявява внимателност към детайла, и покрива широк спектър от необходимостите на ученика, като разгръща максимално своя потенциал. Учителите разбират своята роля, но състоянието на образователната система в момента ги отчуждава и поставя в позицията на изолация.

             Доверието е двупосочна улица, която се печели с течение на времето, чрез заслуги и въз основа на действия. Учителите трябва да обединят усилията си, за да спечелят доверието на децата. Тук е момента да споменем, че ако това доверие се изгражда от целия педагогически колектив, по - лесно се налагат правила и се създават предпоставки за изграждане на висок имидж на цялото училище. Това е система от скачени съдове, които ако монтираме правилно, можем да разчитаме на висок прием в училището, на доверие от страна на родителите и на генериране на високи постижения и резултати, както от учениците, така и от учителите.

Изграждането на връзка на доверие не е еднократен акт, а е поредица от действие и ситуации, които трябва да бъдат прилагани за по - продължителен период.

Ето някой от техниките за изграждане на доверие, които успешния и обичан учител прилага в своята практика:

Приемете ролята на лидер

Учениците се доверяват на учители, които са лидери и създават последователи. Лидерството не изключва ролята на учителят, в която освен ментор, той бива настойник, приятел, довереник  и запълва празнините в емоционалните нужди в децата. 

 Бъдете Надежден

Учениците се доверяват на своите учители, само и единствено ако знаят, че винаги могат да разчитат на тях. Трябва да знаят как да Ви открият при нужда. Те не очакват компромиси. Те търсят подкрепа в моментите на трудности, проблем или нужда. Те трябва да знаят, че този човек няма да ги предаде и ще ги подкрепи. Очакват техните учители да следват всички процедури и да бъдат справедливи. . Ако общаете нещо, го изпълнете.

Бъдете организиран

Липсата на организация води до хаос в класната стая и работния процес бива прекъснат, заради невъзможността на учителят да осигури спокойствие и активност. Активната класна стая е ключът за създаване на интерес и любопитство в учениците, а това е генератора на успехи сред децата.

Бъдете подготвен и компетентен в своята област.

Учениците се доверяват на учители, които са високо квалифицирани.

Те харесват учители, които се развиват, имат свои материали и ги предоставят преди началото на всеки час. Липсата на подготовка намалява цялостното качество на урока и пречи на учебният процес. Професионализма е един от основните индикатори за успешност, по който родителите съдят. Доверието на родителите е от изключителна важност, т.к. настроението на родител се прехвърля като нагласа в ученика.

Изградете постоянен стремеж за подобряване на квалификацията си като учител

Учениците се доверяват на учители, които винаги са в крак с новите технологии, новите течения в областта, в която преподават и уважават тези, от които могат да научат нещо ново и различно. Динамичното време, в което живеем, изисква постоянно надграждане на знания и умения в съвременния учител. Това е един от основните проблеми в съвременната образователна система, т.к. учителят отказва да се развива и методите, по които преподава са морално остаряли.  Активността в класната стая е пряко зависима от иновациите, които учителят въвежда в учебния процес.

Проявете гъвкавост

Учениците се доверяват на учители, които са гъвкави и могат да се справят ефективно в уникални и кризисни ситуации. Понякога тези ситуации умишлено се предизвикват от страна на учениците, с цел да усетят допустимите нива на взаимодействие. Учителите не могат да бъдат твърди в своя подход. Те трябва да се адаптират към силните и слабите страни на своите ученици. Те трябва да бъдат в състояние да решават проблема като останат спокойни и да вземат най-доброто от създадената ситуация.

Демонстрирайте последователност и надграждайте

            Учениците се доверяват учители, които поетапно надграждат в тях знания и умения. Тази заинтересованост за развитието на младите хора се оцеява високо и създава положителна връзка. Тук трябва да се отбележи, че ако проявите такава емоционална връзка с едни свои ученици, а пренебрегнете други, гарантирано ще създадете повече негативни провокатори и ще загубите голяма част от своите последователи. Ако те надхвърлят критичната маса, може да преминете от оценка "обичан учител" в "гадняр" и да загубите дори и малкото постигнато до момента.

Ценете своето време и това на учениците

Психологически погледнато, сме по склонни да се доверяваме на хора, които са ангажирани и ценим малкото време, което те отделят за нас. Бъдете ясни и коректни в отделянето на време. За да сте сигурни, че времето Ви е коректно разпределено, поставете ясни правила за комуникация. Нека графикът Ви да е разпределен така, че всеки ученик да има достъп до Вас. Проявете търпение и не прекъсвайте връзката си с даден ученик, само защото е пренебрегнал Вашия график. Поговорете с него и насочете разговора така, че да усети, колко важно е за Вас той да се развива. Подчертайте, че не можете да променяте своя график, в зависимост от неговото настроение и начин на живот. Ако усетите, че ученикът има проблеми, това, че сте проявили рабиране, ще изгради устойчива връзка. Учениците уважават и се доверяват на учители, които отделят допълнително време за тях.

Имайте положително отношение и положителна нагласа към всяка ситуация

Успешния учител знае, че дори и най - сложните казуси, могат да бъдат решени бързо и без усложнения. Понякога учителите са груби към определени ученици и изключително вежливи към други, в зависимост от външни и вътрешни фактори. Това не само може да увреди трайно отношенията Ви с целия клас, но и да създаде лош имидж на училишето.

Не бързайте да изпращате ученика при психолга или при директора

Говорихме за това как управлението на класната стая, е в основата на изграждането на доверие между учител - ученик. Непрекъснатото препращане на ученици към звена с по - висок авторитет оронва Вашия личен авторитет като учител. Това се възприема като предателство. Стига се до ситуация, в която ученикът спира да уважава учителя и не приема ситуацията като сериозна, В повечето случаи проблемната ситуация остава без последствия, което е в състояние да Ви лиши от контрол не само върху класната стая , но и върху усвояването на учебния материал. Всеки допуска грешка, дори и Вие. За да бъдете уважаван учител се опитайте да не сочите с пръст грешката на ученика пред целия клас.

Отворете класна стая за родители, експерти или специалисти

Учениците се доверяват на учители, които нямат нищо против, когато външен човек може посети класната стая. Учителите трябва да поканят, родители, както и всякакви други заинтересовани страни, да посетят техните класни стаи, по всяко време. От друга страна експертите ще внесат малко разнообразие и нова гледна точка върху учебния материал. Добра техника в случая е родители - специалисти в дадена област, да посетят учебния час и да споделят своя опит по темата,

Сложете учениците си на първо място.  

Има учители, които с течение на времето, забравят защо са избрали да бъдат такива.  Всяко решение трябва да се взема единствено и след като си отговорите на въпроса "Кое ще бъде най-добро за моите ученици?" .

Събирайте предложения и ги прилагайте в своята класната стая

Учениците се доверяват на учители, които търсят обратна връзка, мнение,  вслушват се в техните съвети по отнощение на промени и организация на учебен процес и се чувстват по- ангажирани. Това е изключително добра техника за психологическо пречупване на нагласи в класа. Оставете групата да реши част от правилата, начина на работа, прилагане на наказания и нива за оценки. Вие знаете отговора, но ако сте добър фасилитатор, ще съумеете да "изведете правилните правила" . Това може да бъде приложено като техника и при родителите, като така ще съумеете да подсигурите и тяхната подкрепа.

Използвайте иновативни технологии и ресурси

Използването на новите техники за преподаване и включване на технологични ресурси в учебния процес, гарантирано ще Ви създадат последователи. Живеем в динамично време и учениците уважават всеки учител, който демонстрира умения за използване на нова техника. Факт е, че голяма част от учителите не искат и не могат да използват новите технологии. Това е доста тревожно като ситуация, т.к. по този начин учителят демонстрира нежеланието си да се развива. Оправданието "Училището няма средства" вече не е актуално, т.к. и децата знаят, че има Европейски програми, който осигуряват база. Не може училището да разполага с уникално обзаведена компютърна зала и в нея достъп да имат само учители. Демонстрирайте доверие и ще получите такова..

Спрете да се оплаквате

Никой не казва , че учителската професия е лесна. Фактите са следните: Вие сте ангажиран, уморявате се от постоянния шум. Този, който не е бил преподавал, той не знае какво значи да се водят 6 последователни часа и да се задържи внимание, без да се прояви и грам умора. Постоянен стрес, купища документации, винаги има някой недоволен, винаги има някой мрънкащ.... и накрая не Вие издържате. Освен, че сте мрачен, несговорчив, нещастен и неудовлетворен от своята работа, вие губите част от енергията си. Тук е момента да се огледате и да си припомните защо станахте учител. Изградете си режим на работа и създайте правила. Не се оплаквайте, а потърсете решение на проблема. Само Вие можете да наложите границите. Ако не можете да решите проблема сам, потърсете съдействие от колеги, родители и не се страхувайте да казвате нещата с истинските им имена. Уважението се гради само тогава, когато в основата на проблема е заложена истината за ситуацията.

Работете  добре с други учители

Ученици и родители се доверяват на учители, които да си сътрудничат ефективно с други учители. Нищо не нарушава училищният имидж така, както разцепление сред екипа преподаватели. Сътрудничеството е най- мощното оръжие за подобряване на работата на учителите и за безупречния имидж на училището. Лошите думи се възприемат по - бързо и имат по - голяма тежест. Това вреди не само на Вас, но и на цялата учителска общност. Родителите не казват този или онзи учител е лош, а "Образователната система не става" "Училището е лошо" Много често напрежението между учители ескалира до степени и ситуации, в които се проявява агресия, а това е недопустимо.

Навремето от един мой учител ми каза следното:

"Във всеки има нещо добро. Твоята работа като човек и учител, е да изкараш на повърхността най- доброто от този човек. От теб зависи светът по - добър ли ще става или ще потъне в мрак."

 

Инж. Калина Христова